Jubileum 2008 (40jaar)

Historie 8 november 2008: Christelijk Mannenkoor Beilen viert 40-jarig jubileum “Op heden de veertiende maart negentien honderd tachtig verschenen voor mij…” luidt de plechtige tekst van de akte waarin de toenmalige voorzitter en secretaris van het Christelijk Mannenkoor Beilen notarieel lieten vastleggen dat de gelijknamige zangvereniging op 8 november 1968 was opgericht en op 13 april 1976 bij Koninklijk besluit was goedgekeurd. Op 8 november 2008 is het dus zo ver: het Christelijk Mannenkoor Beilen bestaat 40 jaar.


Even een stukje historie. Een cruciale rol werd destijds gespeeld door de heer Piet Grabijn. In 1968 verhuisde hij als “bode” van het ziekenfonds van Meppel naar Beilen. Als liefhebber van muziek en zang haalde hij de dirigent van het Asser Mannenkoor, Alle Roodbergen, over om mee te werken aan een initiatief om ook in Beilen een mannenkoor op te richten. Dit welbegrepen eigenbelang had verstrekkende gevolgen. De heer Grabijn hield van aanpakken en zo werd na een oproep in de plaatselijke kerkbladen en de Beiler Courant op 8 november 1968 een oprichtingsvergadering gehouden. Er kwamen 17 mannen opdagen. Resultaat: een voorlopig bestuur onder voorzitterschap van wie anders dan Grabijn en een datum voor een eerste repetitie, vrijdag 15 november 1968. Alle Roodbergen trad aan als eerste dirigent en leidde het koor naar het eerste openbare concert op 20 maart 1969. inmiddels was het koor gegroeid tot 57 leden.
In de navolgende jaren kende het koor tijden van bloei en van neergang. De voorgenomen koorreis naar Canada voor de bekostiging waarvan driftig papier werd ingezameld leidde ertoe dat het ledental tot bijna 100 steeg. Toen die reis op de valreep niet doorging, daalde dat aantal weer. Dit is een verschijnsel dat we heden ten dage nog steeds waarnemen.
Van de voorgaande jubilea (25 jaar, 1993; 30 jaar, 1998; 35 jaar, 2003) zijn de jubileumkranten bewaard gebleven. In 1993 telde het koor 59 leden, in 1998 75 leden en in 2003 85 leden. Op dit moment prijken er 91 namen op de ledenlijst en meermalen heeft voorzitter Thijs Hilberts de wens uitgesproken het magische aantal van 100 te mogen bereiken. De thuisbasis Beilen ligt centraal in de gemeente Midden-Drenthe. Het Christelijk Mannenkoor Beilen heeft zich mede daardoor een vaste plaats verworven in het religieuze en culturele leven in de noordelijke regio. Dat blijkt wel uit de spreiding van de woonplaatsen waaruit de leden komen. Het koor staat al meer dan 15 jaar onder de enthousiaste leiding van Johan Rodenhuis. Ruth Pos is als vaste begeleidster op piano en orgel aan het koor verbonden. Het bestuur prijst zich gelukkig dat zij ook tijdens de repetitieavonden begeleidt.
Het CMB beheerst een breed repertoire van geestelijke maar ook wereldlijke liederen. Het staat bekend om zijn homogene klank en grote dynamiek, iets waarop dirigent Rodenhuis aanstuurt. De afgelopen jaren hebben veel leden deelgenomen aan een cursus Algemene muziekleer en stemvorming, hetgeen de kwaliteit ten goede is gekomen.
Ook in 2008 is de kooragenda weer goed gevuld: het koor wordt veel gevraagd voor medewerking binnen en maar ook buiten de regio. Jaarlijks geeft het koor een of meer grotere concerten. Dit jaar zijn dat ons Jubileumconcert (8 november a.s.) en het Adventsconcert (20 december a.s.). De afgelopen drie jaren, ook dit jaar op Open Monumentendag, zaterdag 13 september, heeft het Christelijk Mannenkoor Beilen een muzikale rondreis gemaakt langs een aantal bezienswaardige kerken in het Groninger land. Daarbij wordt in elke kerk een miniconcert gegeven van ongeveer 20 minuten en geeft Ruth Pos een orgelsolo ten beste. Vraag je mannen waarom ze lid zijn en blijven van het koor, dan wordt steevast de goede sfeer en de kameraadschap genoemd. Die komt vooral tot uitdrukking in de activiteiten buiten de koorrepetities. Jaarlijks is de stand van het koor een trekpleister tijdens de rommelmarkt op Koninginnnedag. Voor velen is de derde helft, het borreltje na afloop van de repetitie, iets om naar uit te kijken. Kortom, het Christelijk Mannenkoor Beilen is een hechte vereniging die dat gebaseerd is op zang en vriendschap. Op 8 november van dit jaar bestaat het koor 40 jaar; op die datum start een jubileumjaar vol activiteiten. De aftrap vindt plaats op 8 november bij ons jubileumconcert waarop sopraan Judith Sportel, bekend van haar vele optredens in Nederland zingt van de EO, en de bekende violist Adriaan Stoet ons muzikaal zullen verrijken. Als dank aan de gemeenschap waar we uit voortkomen, heeft het bestuur besloten geen toegangsprijs te berekenen voor dit concert. Voor de koorleden en echtgenotes is er begin januari een feestavond en in mei vindt de jubileumkoorreis plaats. Speciaal ter onderstreping van dit feestelijke jaar studeert het koor twee prachtige liederen in die elk concert en elke medewerking gezongen gaan worden. Als eerste lied zal steeds Psalm 146 (Prijst den Heer met blijde galmen) gezongen worden in een bewerking van Klaas-Jan Mulder en ter afsluiting zal het majestueuze Dank sie Dir Herr van G.F. Händel (bew. Aad van der Hoeven) ten gehore worden gebracht. Het zijn slechts twee voorbeelden uit het gevarieerde repertoire waaruit we kunnen putten. Op de laatste dag van het jubileumjaar geeft het Christelijk Mannenkoor Beilen als afsluitend vuurwerk een groot concert in de Drenthehal in Beilen. Dit concert zal worden opgeluisterd door Lee Towers die verder geen toelichting behoeft. Naast hem zal optreden sopraan Henriëtte van Lith die al vaker optrad met het koor. Het zal een waardige afsluiting zijn van een jubileumjaar vol evenementen.

Bewerkt naar een artikel in de op 15.000 adressen in de Gemeente Midden-Drenthe bezorgde jubileumkrant.

CMB

Opgericht 8 november 1968 - Koninklijk goedgekeurd 13 april 1976 -Aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond te Voorschoten KvK: 40046539 - Bankrekening: NL73RABO0138494177