Hoe het begon

 

Bij de oprichting van het Christelijk Mannenkoor Beilen werd destijds een cruciale rol gespeeld door de heer Piet Grabijn. In 1968 verhuisde hij als “bode” van het ziekenfonds van Meppel naar Beilen. Als liefhebber van muziek en zang haalde hij de dirigent van het Asser Mannenkoor, Alle Roodbergen, over om mee te werken aan een initiatief om ook in Beilen een mannenkoor op te richten. Dit welbegrepen eigenbelang had verstrekkende gevolgen. De heer Grabijn hield van aanpakken en zo werd na een oproep in de plaatselijke kerkbladen en de Beiler Courant op 8 november 1968 een oprichtingsvergadering gehouden.

 Er kwamen 17 mannen opdagen. Resultaat: een voorlopig bestuur onder voorzitterschap van wie anders dan Grabijn en een datum voor een eerste repetitie, vrijdag 15 november 1968. Alle Roodbergen trad aan als eerste dirigent en leidde het koor naar het eerste openbare concert op 20 maart 1969. Inmiddels was het koor gegroeid tot 57 leden. In de navolgende jaren kende het koor tijden van bloei en van neergang. Om de voorgenomen koorreis naar Canada te bekostigen begon het koor driftig papier in te zamelen; hierdoor steeg het ledental tot bijna 100. Toen die reis op de valreep niet doorging, daalde dat aantal weer. Dit is een verschijnsel dat we heden ten dage nog steeds waarnemen. Het papier inzamelen is nooit meer gestopt. Op 14 maart 1980 lieten de toenmalige voorzitter en secretaris van het Christelijk Mannenkoor Beilen notarieel vastleggen dat de gelijknamige zangvereniging op 8 november 1968 was opgericht en op 13 april 1976 bij Koninklijk besluit was goedgekeurd.

Van de voorgaande jubilea (25 jaar, 1993; 30 jaar, 1998; 35 jaar, 2003; 40 jaar, 2008) zijn de jubileumkranten bewaard gebleven. In 1993 telde het koor 59 leden, in 1998 75 leden, in 2003 85 leden en in 2008 .. leden. Bij het 45-jarig jubileum is geen krant gemaakt, maar wel werd het feit gevierd met een concert aan het begin en een aan het eind. Meermalen heeft toenmalig voorzitter Thijs Hilberts de wens uitgesproken het magische aantal leden van 100 te mogen bereiken; dit werd echter niet gerealiseerd. Op dit moment prijken er rond de 65 namen op de ledenlijst. De thuisbasis Beilen ligt centraal in de gemeente Midden-Drenthe. Het Christelijk Mannenkoor Beilen heeft zich mede daardoor een vaste plaats verworven in het religieuze en culturele leven in de noordelijke regio. Dat blijkt wel uit de spreiding van de woonplaatsen waaruit de leden komen. Het koor staat vanaf 2013 onder de enthousiaste leiding van Wim van Lenthe uit Dalfsen en Violetta Land uit Roden ondersteunt de repetities als vaste repetitor op de piano. Het CMB beheerst een breed repertoire van geestelijke maar ook wereldlijke liederen. Het heeft in de loop der jaren een homogene klank en grote dynamiek ontwikkeld. Er is recent weer een koorscholing gestart waarbij de dirigent de koorleden per stemgroep voor aanvang van de repetitie een halfuur onder handen neemt. De aandacht gaat uit naar stemvorming en ademhalingstechniek.

Ook in 2016 is de kooragenda weer goed gevuld: het koor wordt veel gevraagd voor medewerking binnen en maar ook buiten de regio. Jaarlijks geeft het koor een of meer grotere concerten. Dit jaar zijn dat voorjaarsconcerten in Dalfsen en Beilen en het Adventsconcert (10 december 2016). Ook dit jaar zal het koor op Open Monumentendag, zaterdag 10 september, weer een muzikale rondreis maken langs twee bezienswaardige kerken in het Overijsselse land. Daarbij wordt in deze kerken een miniconcert gegeven van ongeveer 30 minuten. Vraag je mannen waarom ze lid zijn en blijven van het koor, dan wordt steevast de goede sfeer en de kameraadschap genoemd. Die komt vooral tot uitdrukking in de activiteiten buiten de koorrepetities. Jaarlijks is de stand van het koor een trekpleister tijdens de rommelmarkt op Koningsdag. Voor velen is de derde helft, het borreltje na afloop van de repetitie, iets om naar uit te kijken. Kortom, het Christelijk Mannenkoor Beilen is een hechte vereniging die gebaseerd is op zang en vriendschap.

 1-1969_20_maart_1e_concert-CMBBé-001.jpg

CMB

Opgericht 8 november 1968 - Koninklijk goedgekeurd 13 april 1976 -Aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond te Voorschoten KvK: 40046539 - Bankrekening: NL73RABO0138494177